بستن منو
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۱۳

مسیر سایت

بانک پاسارگاد > بیمه بانک پاسارگاد

بیمه بانک پاسارگاد ::: بیمه پاسارگاد

بیمه پاسارگاد ::: بانک پاسارگاد
بیمه پاسارگاد

به منظور دسترسی به رفـاه و رشـد اقتـصادی بالاتـر مسـتلزم رویارویی هرچـه بیشتر با حـوادث و مخاطرات گوناگون و متنوع است.آثار و نتایح این حـوادث و مخاطـرات علاوه بـرایجاد نگرانی، تشویش، دغدغه های مسـتمر و سـلب آسایش بعضی اوقات به حدی است که می تواند حاصل سـالها تلاش و کوشـش فردی یا جمعی را با خطرنابودی روبرو سازد.

گروه مالی پاسارگاد پس از موفقیت در تاسیس و راه اندازی بانک پاسارگاد
به منـظور عرضـه خدمات بیـمه ای با رعایت مراحل قـانونی در تاریخ 1385/11/18اقدام به تاسیس بیمه پاسارگاد نمودکه طی شماره 290070
در اداره ثبت شرکت های تـهران به ثبت رسید و پس از انجام تشریفات لازم
در تـاریخ 1385/11/29 پروانه فعالیت خود را در کلـیه رشته های بیمه ای
تحـت شماره 34605 از بیـمه مرکزی ایران دریـافت و فعالیت خود را از تاریخ 1385/12/1 آغاز نموده است . 


شرکت بیـمه پاسارگاد در راستای اعطای آرامـش و حذف تشویش و نگرانی
به پشتوانه دانش و تجربه سالیان متمادی مدیران ارشد بیمه ای خود و سـرمایه گذاری موسـسات معـتبر کشور امیدوار اسـت بـتواند موجب ارتقاء امنیت و اطمینان بیمه گذاران خود گردد. لذا کارشـناسان و متخصصین ما آماده اند تا مشاوره های لازم را در قالب انواع بیمه نامه اموال ،اشخاص و مسئولیت تقدیم نمایند.

بیمه پاسارگاد ، بیمه برترطرح های بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

تامین آینده خانواده
بیمه عمر و بازنشستگی
بیمه آتیه کودک و نوجوان(بیمه فرزندان)
بیمه آتیه زنان خانه دار
بیمه عمر و سپرده گذاری
بیمه عمر و تامین آتیه ازدواج( 2 Votes )