بستن منو
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۱۹

مسیر سایت

خدمات بیمه پاسارگاد > بیمه اشخاص > درمان > درمان مسافران خارج از کشور

بیمه درمان مسافران خارج از کشور

بیمه درمان مسافران خارج از کشور
بیمه درمان مسافران خارج از کشور
بیمه درمان مسافران خارج از کشور
بیمه‌نامه مسافرت به خارج از کشور اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد و اعتبار آن در خارج از کشور می‌باشد.
کلیه خدمات موضوع این بیمه‌نامه با توجه به قرارداد فی مابین، مطابق با شرایط عمومی توسط شبکه بین‌المللی شرکت کمک رسانی آکسا و یا مفری تضمین و ارائه می‌گردد. همچنین خسارت‌های وارده در محل و به ارز قابل پرداخت می‌باشد .

این بیمه نامه اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه ای قرار می دهد . کلیه خسارات موضوع این بیمه نامه با توجه به قرارداد فی مابین شرکت بیمه پاسارگاد و شبکه های بین المللی کمک رسان تضمین و ارائه می گردد و خسارت های ناشی از حادثه ، بیماری و صدمات بدنی مسافران خارج از کشور را پرداخت می نماید .

مزایای بیمه نامه مسافرت به خارج از كشور بیمه پاسارگاد:


ـ تامین هزینه های درمانی، دارویی و بستری شدن و انتقال جسد به ایران

ـ تامین هزینه های فوریت های دندانپزشكی به استثناء پركردن قطعی

ـ پذیرش و انتقال پزشكی به نزدیكترین بیمارستان و یا بازگرداندن بیمه گذار به ایران تحت نظارت پزشكی

ـ همكاری و راهنمائی درصورت سرقت یا مفقود شدن گذرنامه، بلیت، ویزا و سایر مدارك مسافرتی

ـ استرداد بار مسافر در صورت فقدان یا اشتباه مسیر بار

( 0 Votes )