بستن منو
پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۳۱

مسیر سایت

پورتال خبری > اخبار صنعت بیمه > تعرفه حق بیمه و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث تعیین شد

تعرفه حق بیمه و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث تعیین شد

 

از سوی دولت؛‌ تعرفه حق بیمه و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث تعیین شد

آیین- دولت به منظور رفاه حال بیمه‌شدگان ، تشویق برای گسترش پوشش بیمه شخص ثالث و حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث را تعیین کرد.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت ، وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك بنا به پيشنهاد بيمه مركزي و تاييد شوراي عالي بيمه و به استناد ماده 'هشت' قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ تعرفه حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمه شخص ثالث را تعيين كردند.

بر این اساس، تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه سواری شخصی که برای حمل انسان ساخته و ظرفیت مجاز آن با احتساب راننده حداکثر شش نفر است، به ازای هر هزار ریال مجموع تعهدات بدنی و مالی بیمه گر برای هر نفر موضوع ماده(۴) قانون شامل کمتر از چهار سیلندر؛ ۳/۶، چهار سیلندر؛ ۵ و بیش از چهار سیلندر؛ ۵/۶ تعیین می شود.

همچنین تعرفه حق بیمه وسائل نقلیه ای که ظرفیت مسافرگیری آنها بیش از شش نفر بوده (استیشن، ون، مینی بوس و اتوبوس) و برای حمل و نقل عمومی مسافر به کار می روند، به ازای هر هزار ریال مجموع تهدات بدنی و مالی بیمه گر برای هر نفر موضوع ماده(۴) قانون شامل وسیله نقلیه با ظرفیت هفت نفر با احتساب راننده؛۱۰/۳، مینی بوس با ظرفیت ۱۶ نفر با احتساب راننده؛ ۱۳/۲، اتوبوس با ظرفیت ۲۷ نفر با احتساب راننده و کمک راننده؛ ۲۰/۲ تعیین می شود.

بر اساس این مصوبه، تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه بارکش که برای حمل بار به کار می روند، به ازای هر هزار ریال مجموع تعهدات بدنی و مالی بیمه گر برای هر نفر موضوع ماده(۴) قانون شامل تا یک تن؛ ۴/۴، بیش از یک تن تا سه تن؛ ۵/۳، بیش از سه تن تا پنج تن؛ ۶/۷، بیش از پنج تن تا ده تن؛ ۸/۶، بیش از ده تن تا بیست تن؛ ۱۰ و بیش از بیست تن؛ ۱۰/۶ تعیین شده است.

بر این اساس، دولت تعرفه حق بیمه انواع موتور سیکلت بر اساس ظرفیت مجاز آن به ازای هر هزار ریال مجموع تعهدات بدنی و مالی بیمه گر برای هر نفر موضوع ماده(۴) قانون شامل موتور گازی؛ ۰/۹، موتور دنده ای یک سیلندر؛ ۱/۱، موتور دنده ای دو سیلندر و به بالا؛ ۱/۲، موتور دنده ای دارای سه چرخ یا ساید کار؛۱/۳ تعیین کرده است.

همچنين تعرفه حق بيمه آمبولانس، وسايل نقليه ويژه حمل خون، حمل وسايل راديولوژي و آتش نشاني با توجه به نوع و ظرفيت آنها بر اساس تعرفه وسايل نقليه مشابه محاسبه خواهد شد.

بر اساس اين مصوبه، تعرفه حق بيمه انواع وسايل نقليه كشاورزي، راهسازي و ساختماني معادل ۵۰ درصد حق بيمه وسايل باركش با ظرفيت بيش از يك تا سه تن و تعرفه وسايل نقليه ويژه حمل زباله و خيابان پاكن ها معادل ۵۰ درصد، حق بيمه وسايل نقليه باركش بيش از پنج تا ۱۰ تن مندرج در تعرفه ماده'چهار' تعيين مي شود.

درصورت اتصال يدك به وسايل نقليه موضوع اين تصويب نامه، بابت اتصال هر يدك ۱۵ درصد به حق بيمه مربوط اضافه و در مورد وسايل نقليه اي كه براي تعليم رانندگي به كار مي رود نيز ۱۵ درصد به حق بيمه مربوط، اضافه مي شود.

بر اين اساس، دولت درمورد وسايل نقليه و موتورسيكلت هايي كه براي مسابقات رانندگي به كار مي رود به ترتيب ۵۰ و ۳۵ درصد به حق بيمه مربوط اضافه كرده است. چنانچه از سال ساخت وسيله نقليه بيش از ۱۵ سال گذشته باشد، به ازاي هر سال مازاد بر ۱۵ سال، دو درصد و حداكثر ۱۰ درصد به حق بيمه مربوط اضافه مي شود.

بر اساس اين مصوبه، در صورتي كه در مدت بيمه، خسارتي از محل بيمه نامه پرداخت نشود، بيمه گر موظف است از سال دوم به بعد هنگام تجديد بيمه نامه، به شرح زير، تخفيف هايي در حق بيمه مربوط اعمال كند:
سال دوم ۱۰ درصد، سال سوم ۱۵ درصد، سال چهارم ۲۰درصد، سال پنجم۳۰ درصد، سال ششم ۴۰ درصد، سال هفتم ۵۰ درصد، سال هشتم۶۰ درصد و سال نهم و بعد ۷۰درصد است.

همچنين حق بيمه آن دسته از بيمه گراني كه در مدت اعتبار بيمه نامه موجب پراخت خسارت از محل بيمه نامه شوند، هنگام تجديد بيمه نامه علاوه بر محروميت از تخفيف هاي موضوع ماده '۱۲' بر مبناي حق بيمه سالانه به شرح زير افزايش مي يابد: خسارت يك بار ۱۰ درصد مالي و ۲۰ درصد بدني، خسارت دو بار ۲۰درصد مالي و ۴۰ درصد بدني، خسارت سه بار ۴۰ درصد مالي و ۶۰درصد بدني و خسارت چهار بار بيشتر ۸۰درصد مالي و ۱۰۰ درصد بدني است.

بر اين اساس، بيمه گر موظف است هنگام صدور بيمه نامه ‌به ازاي هر بار تخلف حادثه ساز وسيله نقليه كه طبق اعلام پليس راهنمايي و رانندگي در دوره يكساله قبل از صدور بيمه نامه صورت گرفته باشد، دو درصد در مجموع ۱۶ درصد به حق بيمه مربوط اضافه كند.

نرخ هاي مندرج در اين تصويب نامه براي بيمه نامه‌هاي با مدت يك سال است و چنانچه مدت بيمه نامه كمتر از يك سال باشد، حق بيمه آن به شرح زير محاسبه خواهد شد .

مدت بيمه تا پنج روز حق بيمه بر مبناي حق بيمه يكساله،تا پنج روز پنج درصد، از شش روز تا ۱۵ روز ۱۰ درصد، از ۱۶ تا ۳۰ روز ۱۵ درصد، بيش از ۳۰ تا ۶۰ روز ۲۵ در صد، بيش از ۶۰ تا ۹۰ روز ۳۰ درصد ،بيش از ۹۰ تا ۱۲۰ روز ۴۰ درصد، بيش از ۱۲تا ۱۵ روز ۵۰ درصد، بيش از ۱۵۰ تا ۱۸۰ روز ۶۰ درصد ،بيش از ۱۸۰ تا ۲۷۰ روز ۸۰ درصد، بيش از ۲۷۰ تا ۳۶۵ روز صددرصد است.

بر اساس مصوبه دولت، چنانچه بيمه گذار بيمه گر جديدي را براي تجديد بيمه نامه موضوع اين آيين نامه انتخاب كند، بيمه گر جديد موظف است با توجه به سوابق قبلي وي و با توجه به مفاد اين آيين نامه نسبت به محاسبه و دريافت حق بيمه مربوط اقدام كند.

تعرفه‌هاي موضوع اين آيين نامه نيز حداكثر نرخ‌هاي مجاز است و بيمه گر مي تواند بيمه شخص ثالث با نرخ هاي كمتر ارايه كند. در هر حال مبناي ايفاي تعهدات بيمه گر در مقابل زيان ديده ،‌قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن است.

همچنين در صورتي كه موسسه يا سازماني متعهد شود كه اقساط حق بيمه شخص ثالث وسايل نقليه متعلق به كاركنان خود يا اقارب آنها را از حقوق آنان كسر و در وجه بيمه گر پرداخت كند، بيمه گر مجاز است حق بيمه سالانه را به اقساط دريافت كند.

فروش اجباري پوشش هاي مازاد بر ميزان مقرر در ماده 'چهار' قانون ممنوع است، اما بيمه گذار مي تواند براي جبران خسارت‌هاي بدني و مالي بيش از حداقل ياد شده بيمه اختياري (مازاد) تحصيل كند.

بر اين اساس، بيمه گر مكلف است در ايفاي تعهدات مندرج در قانون، خسارت زيان ديده را بدون لحاظ جنسيت و مذهب بر مبناي ديه مرد مسلمان ( با رعايت مقررات مربوط به ماه حرام و غير حرام) تا سقف تعهدات بيمه نامه و با لحاظ تبصره‌هاي ماده 'چهار' قانون پرداخت كند. تعرفه‌هاي حق بيمه موضوع اين تصويب نامه با احتساب تعهدات موضوع اين ماده تعيين شده است.

در مواردي كه پرداخت خسارت به صورت توافقي انجام نشده و موكول به ارائه راي دادگاه شده است. مبناي ايفاي تعهدات بيمه گر درخصوص خسارت هاي بدني مبلغ ريالي ديه در زمان پرداخت آن ( يوم الادا) است.
زيان ديده موظف است ظرف ۱۵ روز از تاريخ ابلاغ راي قطعي با ظرف ۱۵ روز بعد از قطعي شدن راي ابلاغي به وي مراتب را به بيمه گر اعلام و براي دريافت خسارت مراجعه كند. عدم مراجعه زيان ديده يا مقصر حادثه ظرف مهلت مذكور موجب افزايش تعهدات بيمه گر نخواهد شد.

همچنين دولت، بيمه گر را مكلف كرده است حقوق متعلق به صندوق تامين خسارت‌هاي بدني، موضوع بند‌هاي الف و ب ماده '۱۱' قانون را بلافاصله پس از دريافت از بيمه گذار به حساب مربوط واريز كند. مبناي محاسبه سهم صندوق بابت بند الف ماده '۱۱' قانون، مجموع مبالغ دريافتي بيمه گر بابت پوشش تعهدات اجباري خواهد بود.

بيمه گر موظف است گزارش عملكرد بيمه شخص ثالث را هر سه ماه يك بار طبق نمونه‌هاي ابلاغي از سوي بيمه مركزي تهيه و به بيمه مركز ارسال كند. بيمه مركزي با توجه به اطلاعات دريافتي، ‌پيشنهادهاي مستند و اصلاحي لازم را براي تعديل حق بيمه مربوط پس از تاييد شوراي عالي بيمه به هيات وزيران ارائه مي كند.

بر اساس اين مصوبه، دولت بيمه مركزي را موظف كرده است؛ هر سال مبالغ ريالي حق بيمه هاي موضوع اين تصويب نامه را به تفكيك انواع وسايل نقليه محاسبه و به بيمه گر ابلاغ كند. بيمه گر و نمايندگي هاي مربوط مكلفند جدول مبالغ حق بيمه را در معرض ديد متقاضيان قرار دهند. در صوت تخلف بيمه گر از مفاد اين تصويب نامه مطابق ماده '۲۸ ' قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط از جمله قوانين تعزيراتي برخورد خواهد شد.

همچنين نرخ هاي موضوع اين تصويب نامه شامل مبالغ موضوع بند ب ماده '۳۷' قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۹ نيز است.


اين مصوبه پس از تاييد رئيس جمهور، از سوي 'محمدرضا رحيمي' معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.


( 3 Votes )

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی