بستن منو
جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۳

مسیر سایت

پورتال خبری > اخبار صنعت بیمه > پرداخت خسارت بیمه بدنه در سال 1392

پرداخت خسارت بیمه بدنه در سال 1392

پرداخت خسارت بیمه بدنه در سال 1392

صنعت بيمه كشور در رشته بیمه بدنه در سال۱۳۹۲بيش از ۶ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال خسارت پرداخت كرد.

بررسي ها و تحليل هاي آماري در خصوص بيمه بدنه خودرو طي سال هاي اخير، رشد حق بيمه توليدي و همچنين افزايش مبلغ خسارت در اين رشته را نشان مي دهد.
به گزارش روابط عمومی بيمه مركزی جمهوری اسلامي ايران، در سال ۱۳۹۲ براي تعداد۴۷۱.۴۴۴ فقره خسارت مبلغ ۶۴۵۲ ميليارد ريال از سوي صنعت بيمه به زيانديدگان پرداخت شده است.

بر اساس اين گزارش، بيشترين مبالغ خسارت بيمه نامه بدنه خودرو و پوششهای اضافي با ميزان بيش از يك ميليارد ريال براي قراردادهاي گروهي به تعداد ۲۳۹۹ فقره پرداخت خسارت جمعاً به مبلغ ۱۳۰.۳۲۸.۸۲۳.۴۰۱ ريال و بيمه نامه هاي انفرادي با ۴۰ فقره پرونده خسارت جمعاً به مبلغ ۵۲.۱۷۳.۹۱۹.۸۲۰ ريال پرداخت شده است.

از شاخص ترين خسارت هاي انفرادي مي توان به مبلغ خسارت ۶.۹۲۱.۳۱۰.۰۰۰ ريال براي يك بيمه گذار انفرادي و در قراردادهاي گروهي نيز به پرداخت خسارت ۵۸,۶۴۰,۴۲۱,۲۰۳ ريال اشاره كرد.

شايان ذكر است براساس‌ شرايط اين‌ بيمه‌نامه‌، دارنده‌ و يا مالك‌ وسيله‌ نقليه،‌ خود را در برابر خطرات مختلف‌ بيمه ‌مي‌كند تا در صورت‌ بروز حادثه‌ و ايجاد خسارت‌ به‌ وسيله‌ نقليه‌ موضوع ‌بيمه‌، شركت‌ بيمه خسارت‌ وارده را براساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌ جبران‌ كند.
جدول زير آمار عملكرد اين رشته بيمه اي را در طول چهار سال اخير نشان مي دهد.

 

سال

حق بيمه توليدی

خسارت پرداختی

تعداد بيمه نامه

تعداد خسارت

۱۳۸۹

۵۴۵۹.۴

۳۵۳۹.۴

۲.۱۲۸.۶۶۰

۴۲۲.۱۶۸

۱۳۹۰

۶۳۱۳.۸

۴۱۴۸.۰

۲.۴۸۶.۷۷۰

۶۳۳.۹۳۷

۱۳۹۱

۸۲۱۸.۸

۵۰۸۲.۴

۲.۵۴۰.۱۰۳

۶۶۰.۲۵۰

۱۳۹۲

۱۱۵۸۱

۶۴۵۲

۲.۵۳۶.۹۴۸

۴۷۱.۴۴۴


( 0 Votes )

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی