بستن منو
سه شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۵۱

مسیر سایت

پورتال خبری > خبر و اخبار بیمه پاسارگاد > قابل توجه سهامداران محترم

قابل توجه سهامداران محترم

قابل توجه سهامداران محترم شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۹۰۰۷۰

در اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۶/۳۰صاحبان سهام شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ر۴۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۰۰۰ر۶۳۰ میلیون ریال طی مدت دو سال در دو نوبت و تقویض اختیار عملی نمودن آن به هیات مدیره و موافقت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۸۹/۲۱۳۴۷ مورخ ۱۳۸۹/۶/۶ در این خصوص و ثبت شدن مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ ۰۰۰ر۴۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۰۰ر۵۱۷ میلیون ریال و با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲هیات مدیره بیمه پاسارگاد مبنی بر عملی نمودن مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۵۰۰ر۵۱۷ میلیون ریال به مبلغ ۰۰۰ر۶۳۰ میلیون ریال و در اجرای مفاد مواد ۱۶۹ و ۱۷۰ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب بیست و چهارم اسفند ماه سال ۱۳۴۷ مراتب زیر را به اطلاع سهامداران محترم میرساند:

۱- سرمایه فعلی: ۵۰۰ر۵۱۷ میلیون ریال منقسم به ۰۰۰ر۵۰۰ر۵۱۷ سهم ۰۰۰ر۱ریالی عادی با نام

۲- میزان افزایش سرمایه: ۵۰۰ر۱۱۲ میلیون ریال (قریب ۲۱/۷۴ درصد سرمایه فعلی) منقسم به ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ سهم عادی با نام جدید به قیمت اسمی هرسهم یک هزار ریال

۳- مبلغ سرمایه پس از افزایش سرمایه: ۰۰۰ر۶۳۰ میلیون ریال منقسم به ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی با نام به قیمت اسمی هر سهم یک هزار ریال

۴- محل تأمین افزایش سرمایه : مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران

۵- موضوع افزایش سرمایه: تقویت ظرفیت نگهداری و رعایت نسبتهای سرمایه گذاری مطابق با مصوبات شورای عالی بیمه به شرح گزارش توجیهی

۶- مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام: ۶۰ روز از تاریخ انتشار این اطلاعیه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۴ / ۰۲/ ۱۳۹۰

۷- هریک از سهامداران که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ سهامدار شرکت بوده اند بازاء تعداد هر ۲۳ سهم از سهام خود می توانند ۵ سهم (به میزان ۲۱/۷۴ درصد سرمایه فعلی) جدید را پذیره نویسی نمایند.

۸- گواهی نامه های حق تقدم خرید سهامداران واجد شرایط در اجرای ماده ۱۷۰ قانون تجارت توسط پست سفارشی به آخرین آدرس موجود در سوابق امور سهام شرکت بیمه پاسارگاد ارسال خواهد گردید.

۹- سهامداران محترم به منظور استفاده از حق تقدم خود می بایست حداکثر ظرف مهلت مندرج در بند ۶ فوق الذکر نسبت به تکمیل فرم حق تقدم ارسال شده اقدام و آن را به امور سهام بیمه پاسارگاد به آدرس: تهران، خیابان هشتبهشت، نبش خیابان دکتر فاطمی، شماره ۲ ارسال یا تحویل نمایند.

۱۰- چنانچه گواهی نامه حق تقدم در مهلت تعیین شده توسط شخص سهامدار استفاده نگردد حقی نسبت به سهام مزبور نخواهد داشت و مطابق مجوز مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۶/۳۰ حق تقدم های استفاده نشده توسط هیات مدیره واگذار و عواید حاصله پس از کسر هزینه های مربوط به حساب بستانکار ذینفع (سهامداری که از حق تقدم خود استفاده ننموده است) منظور خواهد شد.

۱۱- سهامدارانی که به هر دلیل تا تاریخ ۱۳۹۰/۲/۵، گواهی نامه حق تقدم خود را از طریق پست دریافت ننمایند می توانند به امور سهام بیمه پاسارگاد مراجعه و گواهی نامه حق تقدم خود را دریافت نمایند.


( 2 Votes )

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی