بستن منو
يكشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۱۶

مسیر سایت

پورتال خبری > خبر و اخبار بیمه پاسارگاد > سهام بیمه پاسارگاد-آگهی پذیره نویسی

سهام بیمه پاسارگاد-آگهی پذیره نویسی

آگهی پذیره نویسی سهام بیمه پاسارگاد

 

آگهی پذیره نویسی سهام

شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۹۰۰۷۰  وشناسه ملی: ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱

در اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ صاحبان سهام شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ر۶۳۰ میلیون ریال به مبلغ ۰۰۰ر۱۳۴ر۱ میلیون ریال طی مدت دو سال و در سه نوبت و تفویض اختیار عملی نمودن آن به هیأت مدیره و موافقت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره نامه های ۹۱/۲۵۹۰۲ و ۹۱/۲۵۹۵۸ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۹ و مجوز شماره  ۱۲۱/۲۰۷۰۵۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص ، مقرر گرديد با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۵ هيأت مديره ، در مرحله اول افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید ، سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ر۶۳۰ میلیون ریال به ۰۰۰ر۷۵۶ میلیون ریال منقسم بر ۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵۶ سهم افزایش یابد که در اجرای مفاد ماده ۱۷۰ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب بیست و چهارم اسفند ماه ۱۳۴۷ مراتب زیر را به اطلاع سهامداران محترم می رساند:

 

۱-سرمایه فعلی شرکت : ۰۰۰ر۶۳۰ میلیون ریال منقسم به ۰۰۰ر۰۰۰ر۶۳۰ سهم ۰۰۰ر۱ ریالی عادی با نام.

۲- مبلغ افزایش سرمایه : ۰۰۰ر۱۲۶ میلیون ریال (معادل ۲۰ درصد سرمایه فعلی) منقسم به ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲۶ سهم عادی با نام جدید به قیمت اسمی هر سهم ۰۰۰ر۱ ریال.

۳-مبلغ سرمایه پس از افزایش سرمایه: ۰۰۰ر۷۵۶ میلیون ریال منقسم به ۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵۶ سهم ۰۰۰ر۱ ریالی عادی با نام به قیمت اسمی هر سهم ۰۰۰ر۱ ریال.

۴- ارزش اسمی هر سهم: ارزش اسمی هر سهم ۰۰۰ر۱ ریال می باشد.

۵-تعداد کل سهام عرضه شده : ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲۶ سهم با نام عادی به قیمت اسمی هر سهم ۰۰۰ر۱ ریال.

۶- نوع سهم : نوع سهم عادی می باشد و شرکت سهام ممتاز ندارد.

۷-محل افزایش سرمایه : مبلغ ۵۰۰ر۹۴ میلیون ریال از افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران و یا آورده نقدی و مبلغ ۵۰۰ر۳۱ میلیون ریال از محل سود انباشته خواهد بود.

۸-موضوع افزایش سرمایه: افزایش توانگری مالی و اصلاح ساختار مالی شرکت به شرح گزارش توجیهی.

۹- به هر یک از سهامداران که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۵ سهامدار شرکت بوده اند  به ازای تعداد هر  ۲۰ سهم  ۳ حق تقدم خرید سهم جدید و تعداد ۱ سهم جايزه تعلق می گیرد. بدیهی است تعداد سهام و حق تقدم متعلقه در گواهینامه های حق تقدم محاسبه و به سهامداران محترم اعلام خواهد شد.

۱۰-گواهی نامه های حق تقدم خرید سهامداران واجد شرایط در اجرای ماده ۱۷۰ قانون تجارت توسط پست سفارشی به آخرین آدرس موجود در سوابق امور سهام شرکت بیمه پاسارگاد ، ارسال خواهد گردید.

۱۱- سهامداران محترمی که به هردلیل ظرف مدت ۱۴ روز از تاریخ انتشار این آگهی ، گواهی نامه حق تقدم خود را از طریق پست دریافت ننمایند می توانند به امور سهام بیمه پاسارگاد مراجعه و گواهی نامه حق تقدم خود را دریافت نمایند.

۱۲- مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید۶۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی ، از تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۱ می باشد.

۱۳- سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود را دارند ، حسب مورد باید طبق موارد زیر اقدام نمایند:

الف – سهامدارانی که به موجب گواهی نامه حق تقدم خرید سهام جدید دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می باشند لازم است ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق تقدم مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه ، مراتب را با پست سفارشی به نشانی امور سهام بیمه پاسارگاد واقع در تهران- خیابان هشت بهشت – نبش خیابان دکتر فاطمی – شماره ۲ ارسال نموده و یا مستقیماً به یکی از شعبه های بیمه پاسارگاد تحویل و رسید دریافت نمایند.

ب- سهامدارانی که به موجب گواهی نامه حق تقدم خرید سهام جدید فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان بهای سهام جدید را تامین نمی کند ، لازم است ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا ما به التفاوت آن را به ازای هر سهم ۰۰۰ر۱ ریال به حساب شماره  ۳-۲۰۱۵۹-۱۱۰-۲۲۵ به نام شرکت بیمه پاسارگاد ، قابل واریز از طریق کلیه شعبه های بانک پاسارگاد واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهی نامه حق تقدم خرید سهام جدید ، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم ، با پست سفارشی به نشانی امور سهام بیمه پاسارگاد واقع در تهران- خیابان هشت بهشت – نبش خیابان دکتر فاطمی – شماره ۲ارسال نموده و یا مستقیماً به یکی از شعبه های بیمه پاسارگاد تحویل و رسید دریافت نمایند.

۱۴- در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه ، سهامداران می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی نسبت به واگذاری حق تقدم خود از طریق شرکت فرابورس ایران اقدام نمایند . با توجه به قابلیت معامله مکرر حق تقدم خرید سهام بیمه پاسارگاد ، خریداران نهایی می بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی نسبت به واریز مبلغ اسمی سهام جدید ، به ازای هر سهم۰۰۰ر۱ ریال به حساب شماره ۳-۲۰۱۵۹-۱۱۰-۲۲۵ به نام شرکت بیمه پاسارگاد قابل پرداخت در کلیه شعبه های بانک پاسارگاد ، اقدام نموده و رسید بانکی مربوطه را ، به انضمام گواهی نامه حق تقدم خرید سهام جدید ، ظرف مهلت مقرر، با پست سفارشی به نشانی امور سهام بیمه پاسارگاد واقع در تهران- خیابان هشت بهشت – نبش خیابان دکتر فاطمی – شماره ۲ ارسال نموده و یا مستقیماً به یکی از شعبه های بیمه پاسارگاد تحویل و رسید دریافت نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده و یا عدم واریز بهای اسمی ، سهام جدید به آن ها تعلق نخواهد گرفت.

۱۵- حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنین پاره سهم های ایجاد شده ، توسط این شرکت عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.

نکات مهم:

*  مسئوليت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذیره نویسی بر عهده ناشر است.

* ناشر، حسابرس ، ارزش یابان، مشاوران حقوقی ناشر و شرکت های تامین سرمایه ، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور ، تقصیر ، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعاتی ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد ، متضرر گردیده اند.

* ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تایید مزایا ، تضمین سود آوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.

* با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت در سال ۱۳۹۲ ، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

* سایر سرمایه گذارانی که تمایل به خرید حق تقدم عرضه شده از طریق شرکت فرا بورس را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت می توانند به سایت اینترنتی این شرکت به آدرس: www.pasargadinsurance.ir مراجعه و یا با شماره تلفن ۸۲۴۸۹-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

* پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از موارد یاد شده در این آگهی مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس تهران، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳، سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیریت نظارت بر بازار اولیه، ارسال نمایند.

* گزارش توجیهی هیأت مدیرهدر خصوص افزایش سرمایه ، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیه ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس:www.pasargadinsurance.irو سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس:www.codal.irدر دسترس می باشد.

 

هیأت مدیره بیمه پاسارگاد


( 1 Vote )

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی