بستن منو
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۱۵

مسیر سایت

پورتال خبری > خبر و اخبار بیمه پاسارگاد > فراخوان پذیره‌نویسی سهام افزایش سرمایه شرکت بیمه پاسارگاد

فراخوان پذیره‌نویسی سهام افزایش سرمایه شرکت بیمه پاسارگاد

فراخوان پذیره‌نویسی سهام افزایش سرمایه شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)

شرکت بیمه پاسارگاد به آگاهی می رساند، بنا به الزام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر افزایش سرمایه شرکت های بیمه در راستای افزایش ظرفیت شرکت ها برای ریسک پذیری بالا و افزایش نسبت توانگری ؛ سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ و جلسه هیات مدیره شرکت مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ و مجوز شماره ۲۷۸۶۵۳/ ۱۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، تعیین گردید.

نوع سهم:  عادی بانام

تعداد سهام عرضه شده >> ۰۰۰ر۰۸۰ر۱۳۶ سهم

سرمایه فعلی شرکت >> ۲۰۰ر۹۰۷ میلیون ریال

مبلغ افزایش سرمایه >> ۸۰۰ر۲۲۶  میلیون ریال

مبلغ سرمایه نهایی >> ۰۰۰ر۱۳۴ر۱ میلیون ریال

ارزش اسمی هر سهم >> ۰۰۰ر۱ ریال

1. افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات سهامداران به مبلغ ۰۸۰ر۱۳۶ میلیون ریال ، از محل سود انباشته به مبلغ ۱۵۵ر۳۰ میلیون  ریال و از محل اندوخته سرمایه به مبلغ ۵۶۵ر۶۰ میلیون ریال انجام خواهدشد.

2. در ازای هر ۱۰۰ سهم متعلقه در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶، تعداد ۱۵ حق اولویت خرید به هر صاحب سهم و ۱۰ سهم جایزه تعلق می‌گیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق تقدم های خرید هر سهم در گواهینامه محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

3. مهلت استفاده از حق‌تقدم در خرید سهام جدید، ۶۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی می‌باشد.

4. در صورت خرید سهام و عدم تمایل به ادامه مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می‌توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره‌نویسی نسبت به واگذاری حق‌تقدم خود از طریق شرکت فرابورس ایران اقدام نمایند.همچنین خریداران نهایی می‌بایست قبل از پایان مهلت پذیره‌نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید به شماره حساب  ۱-۱۲۹۹۹۹۹-۱۱-۲۲۵  این شرکت نزد بانک پاسارگاد شعبۀ فاطمی کد ۲۲۵ اقدام و رسید بانکی مربوطه همراه با گواهینامه حق‌ تقدم خرید سهام جدید را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی به نشانی امور سهام شرکت بیمه پاسارگاد  ارسال و یا مدارک را شخصا به یکی از شعبه های شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) سراسر کشور  تحویل و رسید دریافت نمایند. قابل ذکر است در صورت عدم ارسال مدارک و یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نمی گیرد

5. حق‌ تقدم سهامداران که در بازه زمانی تعیین شده از حق‌ تقدم خود استفاده نکرده اند ، توسط شرکت از طریق  فرابورس ایران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر کارمزد به حساب سهامداران واریز خواهد شد.


( 0 Votes )

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی