بستن منو
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۲۵

مسیر سایت

معرفی سایت پژوهشكده بيمه

معرفی سایت پژوهشكده بيمه

معرفی سایت پژوهشكده بيمه


مروری بر پژوهشكده بيمه

به منظور پاسخگويی به بخشی از نيازهاي پژوهشي و توسعه تحقيقات علمی، كاربردی در زمينه بيمه و همچنين ساماندهی پژوهش‌های بيمه‌ای و فراهم آوردن بستر مناسب رشد و توسعه صنعت بيمه در كشور، اولين پژوهشكده بيمه بر اساس مصوبه مجمع عمومی بيمه مركزی جمهوری اسلامی ايران و موافقت قطعی مورخ شورای گسترش آموزش عالی،‌ با سه گروه پژوهشی بيمه های اموال و مسئوليت، گروه پژوهشی بيمه های اشخاص و گروه پژوهشی عمومی بيمه تشكيل گرديد.

پس از موافقت قطعي شوراي گسترش آموزش عالی با ايجاد پژوهشكده بيمه تهيه و تنظيم اساسنامه در دستور كار قرار گرفت و اساسنامه تنظيم شده به وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري ارسال و مراحل تصويب آن پيگيری شد.

اساسنامه مزبور پس از تصويب شوراي گسترش آموزش عالي در تاريخ 17/10/1384، براي اجرا در تاريخ 20/12/1384 به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ گرديد.

اين پژوهشكده از نظر علمی تابع قوانين پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوری است و با مراكز دانشگاهی و پژوهشی داخل و خارج از كشور همكاری های علمی و پژوهشی دارد.

در اجرای ماده 5 اساسنامه (اركان پژوهشكده بيمه) تعيين اعضاء هيأت امنا پيگيري و در تاريخ 11/7/1385 احكام پنج نفر از اعضاي پيشنهادي هيأت امناء پژوهشكده بيمه صادر و ابلاغ گرديد.

پژوهشكده بيمه كه جهت تأمين نيازهای پژوهشی صنعت بيمه كشور تأسيس شده و وابسته به بيمه مركزي جمهوری اسلامی ايران مي‌باشد از شركت‌های بيمه نيز طرح‌های پژوهشی و كمك مالی مي‌پذيرد.

گزارش تغيير ساختار پژوهشکده طی سال 86 اقدامات مربوط به اجراي اساسنامه و اركان آن از جمله صدور احكام هيأت امنا و برگزاري جلسات مربوط به صدور حكم رئيس پژوهشكده بيمه و متعاقباً صدور احكام كميسيون دائمي و برگزاري جلسات اوليه به منظور هماهنگي و بررسي نمودار سازماني، تشكيلات تفصيلي، آيين‌نامه‌های اداری، استخدامی و مالی معاملاتی، صورت پذيرفت و با موافقت وزارت علوم، تحقيقات و فناوری دو گروه پژوهشی جديد علاوه بر سه گروه مصوب قبلی تشکيل شد.


آدرس سایت پژوهشکده بیمه به آدرس www.irc.ac.ir می باشد. جهت ورود به سایت پژوهشکده بیمه کلیک نمایید.( 0 Votes )