يكشنبه ۰۸ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۳:۱۴

مسیر سایت

بیمه عمر و تامین آتیه > استعلام بیمه عمر

جدول استعلام بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

استعلام بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد
استعلام بیمه عمر و تامین آیته بزرگ سال

استعلام بیمه عمر و تامین آتیه بیمه پاسارگاد
نرخ ها و تعرفه جداول زیر به صورتی تنظیم شده است تا پاسخگوی کاملی برای شما باشند.
به نکات زیر توجه فرمایید.

استعلام بیمه عمر و تامین آیته بزرگ سال

1-این استعلام برای افراد بزرگ سال محاسبه شده است.
2-سن بیمه شده 26 سال.
*(این سن به عنوان مثال می باشد و افراد از بدو تولد می توانند از این بیمه نامه برخوردار شوند)
3-مدت بیمه نامه 30سال.
4-روش پرداخت به صورت ماهانه.
5-درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی 10 درصد.
6-ضریب تعیین سرمایه بیمه عمر 300 برابر حق بیمه ماهانه.
7-پوشش فوت حادثه 3 برابر.
8-ضریب تعیین سرمایه حادثه یک برابر.
9-ضریب نقص عضو و از کارافتادگی یک برابر.
10-هزینه پزشکی بر اثر حادثه 5 درصد.
11-پوشش معافیت از پرداخت در صورت از کارافتادگی دائم ندارد.
12-پوشش بیماریهای خاص دارد.


لطفا روی حق بیمه پرداختی ماهانه در استعلام های زیر کلیک کرده و جدول مربوطه را مطالعه فرمایید.

حق بیمه 20 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 30 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 40 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 50 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 60 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 70 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 80 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 90 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 100 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 120 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 140 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 160 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 180 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 200 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 220 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 240 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 260 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 280 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 300 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 320 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 334 هزار تومان ماهیانه
راهنمای استفاده از استعلام بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

استعلام بیمه زندگی و سرمایه گذاری کودک و نوجوان

استعلام بیمه زندگی و سرمایه گذاری کودک و نوجوان

1-این استعلام برای بیمه کودکان و نوجوانان محاسبه شده است.
2-سن بیمه شده 1 سال.
*(این سن به صورت عنوان می باشد و افراد از آغاز تولد از این بیمه نامه می توانند برخوردار شوند)
3-روش پرداخت به صورت ماهانه.
4-درصد افزایش سالانه مبلغ پرداختی 10 درصد.
5-پوشش فوت حادثه ندارد.
6-پوشش بیماریهای خاص ندارد.


لطفا روی حق بیمه پرداختی ماهانه در استعلام های زیر کلیک کرده و جدول مربوطه را مطالعه فرمایید.

حق بیمه 20 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 30 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 40 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 50 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 60 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 70 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 80 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 90 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 100 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 120 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 140 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 160 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 180 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 200 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 220 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 240 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 260 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 280 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 300 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 320 هزار تومان ماهیانه
حق بیمه 334 هزار تومان ماهیانه
راهنمای استفاده از استعلام بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد