بستن منو
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۴

مسیر سایت

خدمات بیمه پاسارگاد > بیمه های مسئولیت

بیمه های مسئولیت

بیمه مسئولیت

بیمه های مسئولیت از جمله رشته های بیمه ای است که به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه ، شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یکدیگر و تامین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتها تاثیر گذار می باشد .
بطور کل اگرچه بیمه مسئولیت تأمینی برای اشخاص ثالث در قبال مخاطرات ناشی از فعالیت و زیست بیمه گذار می باشد اما بیمه گذار با توجه به جبران خسارت از سوی بیمه گر (شرکت بیمه) آرامش و اطمینان خاطری در زمان فعالیت خود کسب خواهد نمود.

بیمه های عمرچنانچه در اثر فعالیت تولیدی و کاری ، یا در هنگام ساختمان سازی یا انجام طرح های عمرانی یا انجام حرفه خود به اشخاص دیگر صدمه ای بزنید به موجب قانون مسئول جبران خسارات واقع می شوید و این به معنی بدهی ناخواسته ای است که به ناچار ملزم به ادای آن هستید . و ممکن است توان مالی لازم را نداشته باشید . بیمه های مسئولیت مدنی بیمه پاسارگاد ، یاور شما در جبران چنین خساراتی است . برخی از بیمه نامه هایی که توسط بیمه پاسارگاد عرضه می گردد عبارتند از :


بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث .
بیمه مسئولیت مدنی برای اشخاصی که در ساخت و سازها و پروژه های عمرانی فعالیت می نمایند .
بیمه مسئولیت مدنی برای پزشکان ، پیراپزشکان و دارو سازان .
بیمه مسئولیت مدنی برای مهندسان عضو سازمان نظام پزشکی .
بیمه مسئولیت مدنی برای مدیران ساختمان های مسکونی .
بیمه مسئولیت مدنی برای مدیران استخر ها و اماکن ورزشی .
بیمه مسئولیت مدنی برای دارندگان، نصابان و تعمیرکاران آسانسور .
بیمه مسئولیت مدنی برای آژانس های مسافرتی .
بیمه مسئولیت مدنی برای متصدیان حمل و نقل بین المللی .

( 1 Vote )