بستن منو
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۴

مسیر سایت

بیمه مسئولیت تولیدکنندگان

بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا


موضوع این بیمه نامه ،شامل بیمه کیفیت محصول و خسارت وارده ناشی از استفاده محصول که در نتیجه عدم ایمنی و وجود عیب و نقص در کالای تولید و عرضه شده به‌وقوع پیوسته باشد، بنا به درخواست بیمه گذار می باشد.رشته بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا مشتمل بر 3 زیررشته عملکرد عایق رطوبتی،تولیدکنندگان و شرکتهای گازی میباشد. همچنین کلیه تولید کنندگان کالا (جهت مصرف کنندگان کالا و افراد ثالث) به این بیمه نامه نیاز دارند.

بیمه های عمراین بیمه نامه مسئولیت تولیدکننده کالا را در قبال مصرف کننده برای جبران خسارت های مالی و بدنی وارد به مصرف کننده ناشی از کالای معیوبی که به بازار عرضه می شود ،پوشش می دهد .پوشش این بیمه جبران خسارتهایی است که ناشی از مصرف کالای تولیدشده و عرضه شده به بازار می باشد .هدف از این قرارداد ،ارائه پوشش بیمه ای به بیمه گذار در مقابل خسارتها و زیان ناشی از اشتباه و نقص در تهیه و تولید کالا و همچنین خسارتهای ناشی از استفاده از مواد اولیه معیوب است .تعهد بیمه گر برای پرداخت به میزانی است که بیمه گذار قانونا" در مقابل شخص ثالث مسئولیت مدنی دارد.

( 0 Votes )