بستن منو
جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۲

مسیر سایت

بیمه مسئولیت مدنی عمومی

بیمه مسئولیت مدنی عمومی


این بیمه مسئولیت قانونی شخص حقیقی یا حقوقی را در مقابل خسارت های مالی و جانی به اشخاص ثالث بیمه می کند .
موارد عمده ایجاد مسئولیت عمومی عبارتست از:
خسارت های ناشی از ساختمان های معیوب و رها شدن شی از ساختمان و بروز خسارت جانی یا مالی
خسارت های ناشی از فعالیت های کارکنا نبیمه گذار که در جریان کار و در حین اجرای وظایف شغلی خویش به دیگران وارد می کنند
خسارت های ناشی از کالای معیوبی که تولید کننده به بازار عرضه می کند .

بیمه های عمر( 0 Votes )